Canvi de titular

HABITATGE

 

NOU TITULAR:

  • Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del nou titular.
  • Si el Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) té més de 20 anys d’antiguitat, cal Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió o Acta d’Inspecció Tècnica realitzada per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.
  • Cèdula d’habitabilitat en vigor.
  • Referència cadastral.
  • Compte corrent per a domiciliar les factures.
  • Adreça de correu electrònic.

 

ANTERIOR TITULAR:

  • Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. de l’anterior titular.
  • Quan existeixi un acord de traspàs, el titular anterior haurà de signar la sol·licitud de canvi de titular.
  • En cas de defunció del titular, s’ha d’acreditar el dret de subrogació al nou titular.

 

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Qualsevol sol·licitud implica que el peticionari està al corrent de les seves obligacions amb la companyia.

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS