BAIXA DEL SUBMINISTRAMENT

HABITATGE

 

  • Sol·licitud de baixa del subministrament signada pel seu titular.
  • Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del titular.

* En cas de defunció del titular, s’acompanyarà document acreditatiu de la nova titularitat.

 

La baixa del subministrament implica la facturació fins el dia en que es fa efectiva la baixa. Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió.

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS