DISCRIMINACIÓ HORÀRIA (TARIFA NOCTURNA)

HABITATGE  (fins a 15 kW de potència contractada)

 

  • Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del titular.
  • La contractació de la tarifa nocturna requereix un comptador que pugui discriminar horàriament (excepte si el comptador és de “Telegestió”, ja que aquest porta integrat un rellotge discriminador horari).

 

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Tots els canvis o modificacions estan supeditats a que el titular del subministrament sigui l’usuari efectiu de l’energia.

Qualsevol sol·licitud implica que el peticionari està al corrent de les seves obligacions amb la companyia.

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

 

  • RECORDI:

Es tracta d’una tarifa creada per a consumidors amb menys de 15kW de potència contractada i que estableix diferents preus segons el moment del dia en què es realitza el consum. Divideix el dia en dos períodes: Període Punta (amb un preu més elevat) i Període Vall (amb un preu molt més econòmic). Els horaris d’aquests períodes varien en funció de l’època de l’any en què ens trobem:

Període 1 o Punta:

  • Hivern: de 12h a 22h
  • Estiu: de 13h a 23h

Període 2 o Vall:

  • Hivern: de 22h a 12h
  • Estiu: de 23h a 13h

*El canvi d’estiu a hivern i d’hivern a estiu, coincideix amb el canvi oficial d’hora.

 

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS