CANVI DE TITULAR

 

  • NOU TITULAR:

– Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del nou titular.

– Si no es disposa de cap tipus de documentació, cal un Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió o Acta d’Inspecció Tècnica realitzada per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.

– Referència cadastral.

– Compte corrent per a domiciliar les factures.

– Telèfon mòbil i adreça de correu electrònic.

 

  • ANTERIOR TITULAR:

– Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. de l’anterior titular.

– Quan existeixi un acord de traspàs, el titular anterior haurà de signar la sol·licitud de canvi de titular.

– En cas de defunció del titular, s’ha d’acreditar el dret de subrogació al nou titular.

 

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Qualsevol sol·licitud implica que el peticionari està al corrent de les seves obligacions amb la companyia.

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS