Comptadors de telegestió o intel·ligents

L'Ordre IET/290/2012, de 16 de Febrer, que modifica l'Ordre ITC/3860/2007, de 28 de Desembre, estableix un calendari pel qual tots els comptadors d'energia elèctrica amb una potència contractada de fins... Més >

Tens dubtes? CONTACTA'NS