BAIXA DEL SUBMINISTRAMENT

NEGOCIS O EMPRESES

 

  • Còpia del D.N.I. o N.I.E. del titular, si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa o persona jurídica.
  • Signatura del titular o del representant amb el corresponent segell de l’empresa per a la sol·licitud de baixa del subministrament.

 

La baixa del subministrament implica la facturació fins el dia en que es fa efectiva la baixa. Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió.

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS